ข่าว

  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตั้งเป้าปี 56 สินเชื่อโต 19% ขยายการลงทุน และรุกบริการที่ปรึกษาการลงทุน ให้กับลูกค้า Priority Banking
  • 06 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตั้งเป้าปี 56 สินเชื่อโต 19% ขยายการลงทุน และรุกบริการที่ปรึกษาการลงทุน ให้กับลูกค้า Priority Banking "กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" ชูกลยุทธ์ ปี 2556 ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็ง ผสานด้านธนาคารพาณิชย์และตลาดทุน ตั้งเป้าขยายสินเชื่อรวม 19% หลังปี 55...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร ต่อยอด 3 ธุรกิจหลักขับเคลื่อนการเติบโต หลังไตรมาส 3 สินเชื่อรวมเติบโตกว่า 18%
  • 05 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร ต่อยอด 3 ธุรกิจหลักขับเคลื่อนการเติบโต หลังไตรมาส 3 สินเชื่อรวมเติบโตกว่า 18% นายบรรยง พงษ์พานิช นำทีมผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร แถลงทิศทางธุรกิจ เผย ใช้จุดแข็งของทั้งสองแห่ง ต่อยอด 3 ธุรกิจหลักอย่างครบวงจร ...
  • เกียรตินาคิน-ภัทร ร่วมกิจการประสบความสำเร็จ จัดทัพผู้บริหาร เดินหน้ารุกธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ
  • 13 กันยายน 2555 เกียรตินาคิน-ภัทร ร่วมกิจการประสบความสำเร็จ จัดทัพผู้บริหาร เดินหน้ารุกธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ นายบรรยง พงษ์พานิช นำทีมผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร แถลงทิศทางธุรกิจ เผย ใช้จุดแข็งของทั้งสองแห่ง ต่อยอด 3 ธุรกิจหลักอย่างครบวงจร ...
  • ผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรอนุมัติแผนการร่วมกิจการเดินหน้าเตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนภัทร หลังได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
  • 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรอนุมัติแผนการร่วมกิจการเดินหน้าเตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนภัทร หลังได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) ต่างมีมติอนุมัติแผนการร่วมกิจการ...
  • ธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรยืนยันร่วมกิจการ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษายน
  • 27 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรยืนยันร่วมกิจการ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษายน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ยืนยันการร่วมกิจการและร่วมบริหารงาน ภายหลังการตรวจสอบสถานะของกิจการแล้วเสร็จ (Due Diligence) โดยธนาคารเกียรตินาคินจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัททุนภัทร...