ที่อยู่ติดต่อ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ
โทร. +(66) 2 495 1366 หรือ
E-mail : investor_relations@kiatnakin.co.th

ติดต่อ สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

คุณธนกร จ๋วงพานิช
โทร. +(66) 2 495 9197  หรือ
E-mail: tanakorn.jua@kiatnakin.co.th

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ KKP Contact Center
โทร. +(66) 2 165 5555
www.kiatnakin.co.th

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ :
โทร. +(66) 2 305 9000
www.phatracapital.com