ข่าว

  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เน้นความยืดหยุ่นเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ เชื่อมโยงธุรกิจตลาดเงิน-ตลาดทุน เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง
  • 18 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เน้นความยืดหยุ่นเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ เชื่อมโยงธุรกิจตลาดเงิน-ตลาดทุน เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง "กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" โดยนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เผยแผนธุรกิจปี 2557 โดยในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มอบทุน ๔ ล้านบาท แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
  • 23 สิงหาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มอบทุน ๔ ล้านบาท แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน (ที่ ๔ จากซ้าย) กรรมการและประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ คุณภัทรพร มิลินทสูต...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คงเป้าสินเชื่อปี 56 ที่ 19% เดินหน้ารีแบรนด์ใหม่ภายใต้แนวคิด "Optimisation" และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น "KKP"
  • 01 สิงหาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คงเป้าสินเชื่อปี 56 ที่ 19% เดินหน้ารีแบรนด์ใหม่ภายใต้แนวคิด "Optimisation" และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น "KKP" กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมแนะนำผู้บริหารใหม่ โดยมีนายกฤติยา วีรบุรุษ เป็นประธานธุรกิจตลาดทุน และนายยุทธพล ลาภละมูล เป็นกรรมการผู้จัดการ...
  • ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตลาดการเงิน และตลาดทุนของไทย
  • 31 กรกฎาคม 2556 ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตลาดการเงิน และตลาดทุนของไทย "ทั้งเกียรตินาคินและภัทร ต่างเป็นที่ยอมรับในด้านศักยภาพการแข่งขันและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในสายธุรกิจที่ดำเนินการ"...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รีแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Optimisation"
  • 31 กรกฎาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รีแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Optimisation" นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ และนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Optimisation"...