ข่าว

  • ธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรยืนยันร่วมกิจการ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษายน
  • 27 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรยืนยันร่วมกิจการ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษายน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ยืนยันการร่วมกิจการและร่วมบริหารงาน ภายหลังการตรวจสอบสถานะของกิจการแล้วเสร็จ (Due Diligence) โดยธนาคารเกียรตินาคินจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัททุนภัทร...
  • ธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทร ประกาศร่วมกิจการ จัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร
  • 09 ธันวาคม 2554 ธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทร ประกาศร่วมกิจการ จัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของทุนภัทร...